ความสุขเกิดได้ง่ายเมื่อเข้าใจบริหารสมอง

ความสุขเกิดได้ง่ายเมื่อเข้าใจบริหารสมอง

             เเเสเสส้

               ในการบรรลุความสุข สงบเย็น  จำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของสมอง  เพื่อจะได้มุมานะในการฝึกฝนตนเองให้มีสติแก่กล้า สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในทุกขณะจิต  เพื่อกำกับให้การมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกและการกระทำต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  ก่อให้เกิดผลบวกต่อทั้งตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม  สมองมนุษย์นอกจากมีธรรมชาติของสัตว์ชั้นต่ำที่เป็นด้านลบแล้ว ก็ยังมีธรรมชาติที่เป็นด้านบวกได้แก่การมีสมองส่วนที่เรียกว่า“เปลือกสมองส่วนหน้า”ซึ่งพัฒนาเจริญสูงสุดในมนุษย์   และในช่วงสิบกว่าปีมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นพบใหม่ว่า  เซลล์สมองไม่ได้เสื่อมตายทางเดียว หากแต่สามารถงอกใหม่ได้ไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนก็ตาม  และวงจรเชื่อมต่อของเซลล์สมองก็ไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวแต่สามารถปรับเปลี่ยนวงจรใหม่ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งตาย  ความรู้ใหม่นี้บ่งบอกว่าคนเราสามารถเรียนรู้  ปรับเปลี่ยนจิตใจ  นิสัย  บุคลิกภาพ  และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  ซึ่งตรงกับคำสอนทางพุทธศาสนาที่ว่ามนุษย์เป็นเวไนยสัตว์    ธรรมชาติด้านบวกเหล่านี้ให้กำลังใจแก่เราอย่างมากว่าคนเราสามารถพัฒนาสมองและจิตใจให้สมบูรณ์และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่วุ่นวายนี้อย่างมีความสุข สงบเย็นได้ โดยการกระตุ้นการงอกใหม่ของเซลล์สมอง  ด้วยการปฏิบัติตนดังนี้

                   ๑. หมั่นออกกำลังกาย  อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕ วัน  พบว่ามีส่วนกระตุ้นให้หลั่งสารโปรตีนซึ่งส่งเสริมกระบวนการงอกใหม่และปรับเปลี่ยนวงจรใหม่ของเซลล์สมอง

                   ๒. หมั่นทำสมาธิและเจริญสติทุกวัน  เลือกทำได้หลากหลายวิธีร่วมกัน

๓. กินผัก ผลไม้ให้มาก ๆ ทุกวัน  กินปลาและอาหารทะเล(ที่มีโอเมกา ๓  เช่น  ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาสำลี ปลากะพงขาว ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาทู)วันเว้นวัน  จะช่วยในการสร้างเซลล์สมอง

                ๔. นอนหลับให้เพียงพอ  วันละประมาณ ๖ – ๘ ชั่วโมง  หรือมากพอที่จะทำให้มีความตื่นตัวและสดชื่นได้ทั้งวัน

                ๕. หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  เช่น  อ่านหนังสือ  ค้นคว้าหรือฟังบรรยายความรู้ต่าง ๆ  แล้วหัดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้จนเป็นนิสัย

                ๖. ฝึกใช้สมองบ่อย ๆ  เช่น  เล่นเกม  หมากรุก  หมากฮอส  ต่อภาพ  ต่อคำศัพท์  เล่นไพ่  เป็นต้น

               ๗. หมั่นคิดดี ทำดี พูดดี เพื่อปรับเปลี่ยน“ระบบคิด”ให้เป็นด้านบวกแทนที่ด้านลบให้มากขึ้น

๘. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำลายเซลล์สมอง  เช่น  ความเครียด  การอดนอน  บุหรี่  เหล้า  สารเสพติด  การบาดเจ็บหรือกระทบกระเทือนศีรษะ  เป็นต้น

ปี ๒๕๕๖ นี้อยากชวนทุกท่านมาบริหารสมองให้เปลือกสมองส่วนหน้าโต  เพื่อบรรลุความสุข สงบเย็นกันนะคะ

     18

                              ที่มา : ขอขอบคุณhttp://www.lph.go.th/lampang/index.php?option=com_content&view=article&id

Advertisements
By wipadasanpead

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s